THF Flyg - Tekniska Högskolans Flygklubb

Stockholms trevligaste flygklubb

Kalendarium

 

 

Öppet för allmänheten

Veteranflygdagen (räknas som arbetsdag)

Tar paus under 2018

 

Grill- & Flygkvällar

Kompisflyga navigationsslingor. Eget initiativ.

När som helst

Arbetsdag 1, klubbstugan

2018-05-19 (lördag), kl 09:00- 15:00

Årsmöte

2018-05-08 (tisdag),, kl. 18:30

Arbetsdag 2, klubbstugan

2018-09-29 (lördag), kl. 09:00 - 15:00

Valmöte

2018-11-20 (tisdag), kl. 18:30

 

Medlemmar

Se Facebook och utskick via myWebLog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbmästeri

Styrelsen

Styrelsemöte 1

2018-01-23, kl 18:30 (tisdag)

Styrelsemöte 2 (workshop)

2018-02-25, heldag (söndag)

Styrelsemöte 3

2018-03-19, kl.18:30 (måndag)

Styrelsemöte 4

2018-04-24, kl.18:30 (tisdagar)

Styrelsemöte 5

2017-06-12, kl.18:30

Styrelsemöte 6

2017-08-28, kl.18:30

Styrelsemöte 7

2017-09-18, kl.18:30

Styrelsemöte 8

2017-10-16, kl.18:30

Styrelsemöte 9

2018-12-11 kl. 18:30

THF-Flyg - Tekniska Högskolans Flygklubb

Skå-Edeby Flygfält, ESSE, Stockholm.

www.thf-flyg.se

Stockholms trevligaste flygklubb

Flyger PA28, PA18 och Aquila på Skå-Edeby Flygfält, ESSE