THF Flyg - Tekniska Högskolans Flygklubb

Stockholms trevligaste flygklubb

Kalendarium

 

 

Öppet för allmänheten

Veteranflygdagen (räknas som arbetsdag)

2017-06-17

 

Grill- & Flygkvällar

Kompisflyga navigationsslingor. Eget initiativ.

När som helst

Arbetsdag 1, klubbstugan

2017-04-22 (lördag), kl 09:00- 15:00

Årsmöte

2017-05-09 (tisdag),, kl. 18:30

Arbetsdag 2, klubbstugan

2017-09-30 (lördag), kl. 09:00 - 15:00

Valmöte

2017-11-21 (tisdag), kl. 18:30

 

Medlemmar

Pubkväll

2017-02-15 (onsdag), kl.18:00 Annan plats, se myWebLog

Fly in: Storsjön vid Sandviken

2017-02-25 (lördag)

Klubbkväll: Föredrag

2017 Mars

Klubbkväll: Tema kompisflyg

2017-04-04 (tisdag)

Pubkväll

2017 April

Klubbkväll: Föredrag

2017-10-03 (tisdag) kl 18.30

Studiebesök Brommatornet

2017-11-01

Pubkväll

2017-11-14, kl 18:00

Klubbmästeri

Styrelsen

Styrelsemöte 1 (workshop)

2017-01-22 (lördag), Båt

Styrelsemöte 2

2017-02-21, kl.18:30 (tisdagar)

Styrelsemöte 3

2017-03-21, kl.18:30

Styrelsemöte 4

2017-05-02, kl.18:30

Styrelsemöte 5

2017-06-13, kl.18:30

Styrelsemöte 6

2017-08-22, kl.18:30

Styrelsemöte 7

2017-09-19, kl.18:30

Styrelsemöte 8

2017-10-17, kl.18:30

Styrelsemöte 1-2018

2018-01-21 kl. 07:00 (söndag)

THF-Flyg - Tekniska Högskolans Flygklubb

Skå-Edeby Flygfält, ESSE, Stockholm.

www.thf-flyg.se

Stockholms trevligaste flygklubb

Flyger PA28, PA18 och Aquila på Skå-Edeby Flygfält, ESSE